VÁŠ ADVOKÁTNÍ PARTNER

Advokátní kancelář JUDr. Karla Poláka byla založena v roce 2009 a od té doby systematicky rozvíjí a inovuje způsob, kterým poskytuje právní pomoc svým klientům. Hlavním kritériem poskytování právní pomoci je maximální efektivita při rozumné míře nákladů, kdy s klientem dosáhneme jeho cílů bez zbytečných kompromisů.

Právní pomoc jsme schopni poskytnout v rozsahu od jednoduché konzultace přes písemná stanoviska, sepis smluvních a procesních dokumentů, až po komplexní vedení ucelených kauz a zastoupení před soudy a úřady. Rozsah je vždy určen přáním klienta a s ohledem na tento rozsah je předem určena i cena právní pomoci.

Pracujeme mezioborově. Víme dobře, že například převod nemovitosti může nezřídka souviset s úpravou společného jmění manželů, případně jeho vypořádáním, dědickými, exekučními nebo insolvečními řízeními a dalšími právními obory. Nespornou výhodou v takových situacích je možnost propojení praktických zkušenosti s převody nemovitostí se zkušenostmi ze soudních řízení a dalších právních odvětví – klientovi tak nabízíme ucelené řešení namísto pouhého převodu vlastnictví v evidenci kantastru nemovitostí. Tento synergický efekt nám také dává možnost neustále zlepšovat vzory našich smluv.

SLUŽBY

TRESTNÍ A PŘESTUPKOVÉ PRÁVO
 • obhajoba v trestních věcech
 • zastoupení v přestupkových řízeních
 • zastoupení poškozených

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
 • prověření dlužníků
 • kontrola insolvenčního rejstříku
 • pomoc v nalézacím i exekučním řízení
OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO
 • závazkové právo
 • prohlášení vlastníka a úkony související s SVJ
 • dědické právo
 • darování se zřízením věcného břemene
INSOLVENČNÍ PRÁVO
 • insolvenční návrhy
 • přihlášky pohledávek
 • zastoupení v insolvenčním řízení a incidenčních sporech
RODINNÉ PRÁVO
 • úprava a vypořádání společného jmění manželů
 • rozvody manželství
 • úprava poměrů k nezletilým včetně vymáhání výživného
KORPORÁTNÍ PRÁVO
 • úkony související se zakládáním, změnou a zánikem společností a družstev
 • úkony související s obchodním rejstříkem

REALITNÍ PRÁVO

Právní pomoc související s převody nemovitostí a družstevních podílů tvoří značnou část naší agendy. Pro tyto účely jsme vytvořili unikátní ucelený soubor vzorových dokumentů, které upravují činnost realitních kanceláří i převody samotné. Celá agenda je evidována v námi navrženém systému, který kontroluje katastrální řízení i celý průběh realitního obchodu. Účastníci tak nemusí sami žádat o výplatu z advokátní úschovy, ale vše zajišťujeme sami. Totéž se týká i podkladů pro tvorbu dokumentace.

Naše smlouvy jsou tvořeny našimi zkušenostmi z katastrálních i soudních řízení. Neslouží tedy jen k pouhému převodu vlastnictví, ale chrání účastníky i v případě sporu a jsou dostatečným podkladem pro uplatnění práv u soudu. Systém vzorové dokumentace prochází každoročně revizí a v současnosti se jedná již o patnáctou generaci.

Systém vzorů zprostředkovatelských a rezervačních smluv, který jsme za dobu naší praxe vyvinuli, je uceleným řešením pro činnost realitních kanceláří. Usnadňuje a zrychluje přípravu smluv pro konkrétní realitní obchod a zahrnuje základní podmínky daného obchodu.

Realitní obchody umíme řešit komplexně od rezervace, přes zajištění úschovy, po ověřevání podpisů a komunikaci s bankami, katastrálními úřady a družstvy. V rámci služeb zajišťujeme i konverzi dokumentů pro podání na katastrální úřady prostřednictvím datové schránky.

MLUVÍ ZA NÁS ČÍSLA

REALIZOVANÉ REALITNÍ OBCHODY
(nemovitostí převedeno více než)

5 000

REALIZOVANÝCH ÚSCHOV
(vyplaceno více než)

13 miliard Kč

PRŮMĚRNĚ AKTIVNÍCH REALITNÍCH OBCHODŮ V MĚSÍCI

80

POMOC PŘI KOUPI A PRODEJI NEMOVITOSTI
 • příprava dokumentace pro realitní obchod
 • rezervační smlouvy
 • prověření právního stavu nemovitosti i protistrany
 • kontrola průběhu řízení u katastrálního úřadu
 • daňové poradenství včetně přípravy daňových přiznání
SERVIS PRO REALITNÍ KANCELÁŘE
 • komplexní řešení realitní činnosti
 • ucelený systém vzorové dokumentace pro realitní činnost
 • pomoc při úpravě spolupráce s vlastními i externími makléři
 • kompletní správa realitního obchodu včetně komunikace s klienty
ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY
 • nadstandardní profesní pojištění
 • kontrola výplat dvěma osobami
 • certifikace úschov v Elektronické knize úschov vedené Českou advokátní komorou
 • včasná informovanost – o všech pohybech na účtech úschov jsou klienti informováni emailem

O NÁS

Naše kancelář sestává z desetičlenného týmu právníků a studentů právnickýh fakult. Organizaci práce realizujeme prostřednictvím vlastního interního CRM systému, který pomáhá rozdělovat úkoly mezi jednotlivé členy týmu dle jejich specializace tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity.

JUDr. Karel Polák

Zakladatel kanceláře JUDr. Karel Polák, je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2004 a z toho dlouhou dobu v rámci advokátní kanceláře BROŽ, SOKOL, NOVÁK. Advokátem se stal v roce 2009, kdy založil samostatnou kancelář.

V rámci své odbornosti se soustřeďuje zejména na oblast trestního práva, rovněž civilní proces a řešení sporů obecně. Velkou část jeho agendy tvoří i občanské a obchodní právo.

Kromě českého jazyka, poskytuje právní pomoc v anglickém a německém jazyce.

Mgr. Jiří Kulhánek

Mgr. Jiří Kulhánek absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2006). Již v průběhu studia pracoval v právním oddělení realitní kanceláře BONUS PRAHA jako převodce nemovitostí. V advokacii působí od roku 2007 a v rámci advokátní kanceláře POLÁK od roku 2011.

Zaměřuje se na oblast občanského práva, zejména na právo nemovitostí a realitní právo. V rámci advokátní kanceláře se zásadním způsobem podílí na fungování oddělení správy realitních obchodů a to včetně tvorby vzorové dokumentace a vývoje a programování CRM systému pro správu realitních obchodů.

Své práci se věnuje v českém i anglickém jazyce.

KONTAKT

JUDr. Karel Polák, advokát
Sokolovská 87/95
Praha 8
Karlín
186 00

ev.č. ČAK 12 731
IČ: 72014059
DIČ: CZ8103301052


recepce: +420 770 182 330
email pro realitní kauzy: realitni@akpolak.cz
email pro ostatní: kancelar@akpolak.cz
datová schránka: m2vgka5